Değişiyor Muyuz?

İklim Değil, Biz Değişelim!

U

İklim Krizi Nedir?

Atmosferde bulunan sera gazı miktarının insan hareketleri nedeniyle artmasının sonucunda yer kürenin ortalama hava sıcaklığı artmıştır. Bu durum öncelerinde küresel ısınma, iklim değişikliği gibi terimlerle adlandırılsa da, şu anda geri dönülemez bir noktaya doğru ilerlediğimiz için durumun aciliyeti göstermek amacıyla “İklim Krizi” terimi kullanılmaktadır. Ortalama hava sıcaklığında meydana gelen bu artış beraberinde bir çok anormal yağış, sel, deniz seviyesinde artış, kasırga ve hortum gibi afetleri de  beraberinde getiriyor.
u

Paris Anlaşması Nedir?

Paris Anlaşması, 2015 yılında BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin Paris’te yapılan 21. Taraflar Toplantısı’nda (COP21) imzalandığı için bu adla anılıyor. Paris Anlaşması dünyanın ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 2 derecenin altında tutmayı, mümkünse 1,5 derecede sınırlandırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda taraf ülkelerin tamamının ulusal şartları dahilinde sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik hedefler belirleyip önlemler almalarını öngörüyor.  

Sera Gazı Salımını Azaltmak, İklim Krizini Engelleyecek Mi?

Atmosfere saldığımız sera gazı miktarını azaltmak süreçte önemli bir yer tutuyor. Ancak tek başına çözüme ulaşmamızda yeterli değil. Hali hazırda atmosfere salınmış olan sera gazlarının tekrar yutak alanlarında depolanması gerekiyor. Yaygın olarak bilinen yutak alanarı ise; orman, turba, permafrost (sürekli donmuş) toprak tabakaları, okyanus suyu ve derin okyanustaki karbonat çökeltileridir. 

Paris Anlaşması Hakkında Bazı Bilgiler

Paris Anlaşması nedir?
Paris Anlaşması, küresel iklim eyleminde yeni bir dönem olarak görülüyor çünkü ilk defa tüm devletler  iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve etkilerine uyum sağlamak için iddialı ve ortak bir çabaya ihtiyaç olduğunu kabul etti.

 

Paris Anlaşması taraf ülkelere belli bir emisyon azaltım hedefini zorunlu tutuyor mu?
Hayır. Paris Anlaşması, ülkelerin kendi şartlarına uygun şekilde hazırladıkları emisyon azaltım beyanlarını (Ulusal Katkı Beyanı) baz almakta ve ülkeleri her 5 yılda bir bu beyanlarını iyileştirmeye davet etmektedir. 
Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylaması neyi değiştirecek?
Dünyada “karbonsuz” yeni bir düzen kuruluyor ve Türkiye Paris Anlaşması’nı onaylayarak yeni iklim rejiminin bir parçası haline gelmiş olacak.

 

Paris Anlaşması dünyayı kurtaracak mı?
Şu haliyle, hayır. Ancak, ülkelerin sera gazı azaltım taahhütlerini iyileştirmeleri ile bu  mümkün.   Anlaşma ülkelerin sera gazı azaltım taahhütlerini kendilerinin belirlemelerini ve 5 yılda bir iyileştirmek üzere güncellemelerini öngörüyor.
Türkiye’nin karbon emisyonu azaltımı yapması için çok mu çaba sarf etmesi gerekiyor?
Hayır. Türkiye emisyon azaltımı için hiçbir önlem almadan bile taahhüt ettiği miktarın çok altında sera gazı emisyonu yapıyor.

HAREKETE GEÇ!

I

Dijital Temizlik

 Çevrim içi olarak yaptığımız tüm etkinlikler ciddi oranda karbon salımına neden olmaktadır. İnternet ve onu destekleyen sistemlerin ortaya çıkardığı karbon ayak izi küresel karbon emiliminin %3.7’sine eşittir.
1

Dünyanın En Büyük Dersi

Dünyanın En Büyük Dersi, tüm dünyadaki çocuklara Küresel Amaçlar‘ı anlatarak, 2015’in Eylül ayındaki lansmanından bu yana 130’dan fazla ülkeye ve milyonlarca çocuğa ulaşıyor.

 

A

Tembel İnsanın Dünyayı Kurtarma Kılavuzu

Aşırı yoksulluğu sona erdir. Eşitsizlik ve adaletsizlikle savaş. İklim değişikliğini düzelt. Değişim seninle başlar. Gerçekten. Dünya üzerindeki her insan -aramızdaki en kayıtsız ve tembel insan bile- çözümün bir parçasıdır.
I

İnternette Arama Yaparken Ağaç Dikin

Gün içinde birçok araştırma yapıyoruz. Bu aramalarımızı Ekosya üzerinden yaparak ağaç dikimine yardımcı olabiliriz. Ekosya diğer arama motorları ile aynı mantıkta çalışan ancak gelirlerinin %80’i ile ağaçlandırma yapan bir arama motoru.
J

Yarının Suyu

H

Karbon Ayak İzi

Karbon ayak izi, insanların doğrudan veya kullandığı ürünler ile doğa saldığı karbon miktarıdır. İçinde karbon türevlerinin de yer aldığı sera gazlarının atmosfere salınması yer kürenin ortalama sıcaklığını arttırmaktadır.
%

İklim Eylemi için Araçlar

UNICEF tarafından hazırlanan bu kılavuz, İklim Eylemi hedeflerini daha iyi anlamak ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına giden yolda iyi bir yol gösterici.

HAKKIMIZDA

”Değişiyor Muyuz?” Habitat, İNGEV, TEPAV ve TÜRKONFED inisiyatifi ile iklim değişikliğine yanıt olarak bireysel ve kurumsal değişim için farkındalık yaratan ve bu alanda atılan adımları ön plana çıkaran bir platformdur.
Ortak manifestomuz için tıklayınız.

Habitat Derneği 1997 yılından beri sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Gençlerin sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynamasını hedefleyen Habitat, başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm bireylerin kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası ortaklıklar kurmak adına birçok proje ve program geliştirmektedir.

İNGEV, insani gelişmeyi kırılgan toplum kesimlerini güçlendirecek uygulama projeleri, politika kararlarına yol gösteren araştırmalar ve sosyal pazarlama kampanyaları yaparak destekler. İNGEV iş birliğine, ortak akla, teknik kaliteye inanan ve siyasi olmayan bir sivil toplum örgütüdür. İNGEV’in hedeflleri, ülkemizde insani gelişme konusunda ana bilgi ve başvuru kaynaklarından biri olmak, araştırmalar ve raporlar yoluyla politika yapıcılara yol gösterici görüş ve öneri sunmak, yenilikçi uygulama projeleriyle insani gelişmeyi desteklemektir.

TEPAV veriye dayalı politika analizi yapmak ve politika tasarım sürecine katkı sağlamak üzere bir grup iş insanı, bürokrat ve akademisyen tarafından kuruldu. TEPAV’da Türkiye’deki fikir tartışmalarının veri içeriğini artıracak çalışmalar yapmak için Aralık 2004’te faaliyetlerimize başladık. Politika önerileri geliştirmenin yanı sıra, ilgili alanlarda somut projeler geliştirerek, üzerinde çalıştığımız fikirlerin hayata aktarılmasına da katkı sağlıyoruz.

TÜRKONFED, Türkiye’nin her bölgesine yayılmış etkin üye yapısı ve sayısı ile Türkiye’nin en büyük iş dünyası örgütleri içinde yer almaktadır. Gücünü ve etkinliğini, iş insanlarının üye olduğu federasyon ve derneklerinden alarak çatısı altında 26 bölgesel, 4 sektörel olmak üzere 30 federasyon, 280 dernek üzerinden 40 bine yakın şirket bulunduran TÜRKONFED, Türkiye dış ticaretinin yüzde 83’ünü gerçekleştirerek, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yüzde 55’ini sağlayarak, 7 milyon kişiye istihdam alanı sağlayarak Türkiye ekonomisine artı değer yaratmaktadır.